PERSONAL DATA – PRIVACY POLICY

Denna sida ge dig som kund hos oss information om hur HANINGE BILVÅRD behandlar personuppgifter när du bokar våra tjänster. Policyn berättar varför och hur personuppgifter samlas.

HANINGE BILVÅRD följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd och strävar alltid efter att förbättra behandlingen och skyddet av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att du känner dig trygg och säker när du använder våra tjänsterna. Policyn syftar till att hjälpa dig att få en överblick över behandlingen av de personuppgifter du väljer att dela med oss eller som vi samlar in när du bokar.

Vi samlar endast in information som är nödvändig för ändamål som har anknytning till våra tjänster, och använder dina personuppgifter endast för specificerade syften. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för syftet.

Kontaktinformation
Haninge Bilvård AB (556969-3244) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@haningebilvard.se

Vår användning av kontaktuppgifter och bilregistrerings nummer för att vi ska kunna tillhandahålla en korrekt tjänster, Vi har inte möjlighet att boka tid utan att dessa uppgifter lämnas och får användas av oss.

  • Kontaktuppgifter: När du bokar tid behöver vi samla in följande information: namn, telefonnummer, bilregistrerings nummer. uppgifterna ska raderas samt i ytterligare 3 månader.
  • Bokningshistorik: Information om bokningshistorik sparas i 6 månader.
  • Cookies och tredje parter: Vi behandlar den information som skapas av cookies när du besöker våra hemsidan. Uppgifterna lagras i 12 månader.samt spåra och rapportera dessa annonsers resultat.
  • Tredje part: Vi behöver att dela bokningsdata med någon tredje part, Google Kalender för att organisera våra bokningar och ip1sms för att skicka SMS till våra kunder.

Disclosure

1- Google API Disclosure

HANINGE BILVÅRD användning av information som tas emot från Googles API:er kommer att följa

Google API Services User Data Policy,

inklusive kraven för begränsad användning.

Begränsad användning

Vår webbplats följer strikt alla villkor

  • Tillåt inte människor att läsa användarens data såvida du inte har erhållit användarens bekräftande samtycke att se specifika data.
  • Använd eller överför inte data för att visa annonser, inklusive ominriktning, personlig eller intressebaserad annonsering.
  • Begränsa din användning av data till att tillhandahålla eller förbättra användarvänliga funktioner som är framträdande i den begärande applikationens användargränssnitt. All annan användning av data är förbjuden.
  • Överför endast data till andra om det behövs för att tillhandahålla eller förbättra användarvänliga funktioner som är framträdande i den begärande applikationens användargränssnitt.

Ta bort cookies

Lär dig hur du tar bort cookies på din dator: How do I delete cookies?